Oprema za tretman vode

Filteri sa ispunom za tretman otpadnih voda

Filteri sa ispunom za tretman pitke vode

Elementi postrojenja za preradu otpadnih voda (tablasti zatvarači, ustave, prelivne brane, ugušćivači mulja)

Rezervoari sa aktivnim ugljem

Bazeni

STELIT 90 d.o.o.

Konstruisanje i proizvodnja opreme od nerđajućeg čelika

Veliko Polje br. 40, 11507 Stubline, Obrenovac, Srbija
Tel: + 381 11 77 29 391, + 381 11 77 29 392; Fax: + 381 11 77 29 390
office@stelit90.rs