Procesna oprema od nerđajućeg čelika za prehrambenu industriju

Oprema za preradu voća i povrća – pasterizaciju, kuvanje i konzerviranje

Oprema za pivare (fermentori, predfermentori, kuvači, druktankovi, lager tankovi)

Oprema za fabrike sokova (oprema za prihvat - bunkeri, transporteri, uparivači, sudovi sa mešalicama, skladišni rezervoari)

Oprema za mleko (prihvatni rezervoari, pasterizatori, duplikatori, kade za sirenje)

Oprema za klaničnu industriju (tambleri, mešalice, kolica za atmos pušnice, kuter kolica i ostala pomoćna oprema)

Oprema za konditorsku industriju (vakuum kuvači za: ratluk, žele i bonbonsku masu, topionici za čokolade, mešači – za tečne i čvrste faze, duplikatori, doboši za dražeje)

STELIT 90 d.o.o.

Konstruisanje i proizvodnja opreme od nerđajućeg čelika

Veliko Polje br. 40, 11507 Stubline, Obrenovac, Srbija
Tel: + 381 11 77 29 391, + 381 11 77 29 392; Fax: + 381 11 77 29 390
office@stelit90.rs